Strona główna » Blog » Upadłość JDG — jak ogłosić upadek jednoosobowej działalności gospodarczej?

Upadłość JDG — jak ogłosić upadek jednoosobowej działalności gospodarczej?

Upadłość JDG

W kontekście upadłości często słyszy się o korporacjach, spółkach i dużych firmach. A co z mniejszymi podmiotami, które są znacznie bardziej narażone na problemy finansowe? Upadłość JDG jest możliwa zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Na czym polega procedura, jak przebiega i jakie daje korzyści? 

Upadłość JDG — na czym polega? 

Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) podlega Prawu upadłościowemu. Zgodnie z nim właściciel przedsiębiorstwa ma szansę na oddłużenie i rozpoczęcie życia bez długów oraz bez strachu o kolejne wezwania do spłaty wierzytelności. 

Aby możliwe było złożenie wniosku o upadłość, konieczne jest znajdowanie się podmiotu w stanie niewypłacalności. To znaczy, że dłużnik nie ma zdolności spełniania swoich wymagań pieniężnych. Zobowiązania mogą pochodzić zarówno z okresu prowadzenia działalności, jak i już z czasu jej zakończenia.

Działalność gospodarcza, znajdująca się w stanie upadłości, nie ma ustanowionego tymczasowego nadzorcy sądowego na etapie składania wniosku. Aby możliwe było ogłoszenie upadłości na korzystnych zasadach (konsumenckich, a nie ogólnych), konieczne jest wykreślenie działalności z CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Przyczyny upadłości firmy a rozpatrzenie wniosku o upadłość JDG 

Do najczęstszych przyczyn upadłości firmy należą m.in.:

 • aktualna sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju oraz na świecie — inflacja, aspekty związane z geopolityką i wiele innych wpływają na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw; 
 • nietrafione inwestycje; 
 • nieodpowiednie gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa; 
 • nagła utrata płynności finansowej; 
 • spadek zapotrzebowania na dobra lub usługi oferowane przez dany podmiot. 

Warto pamiętać, że nie ma znaczenia to, czym jest spowodowana upadłość. Wrocław, Warszawa i inne miasta to ośrodki, w których każdego dnia zamykają się różnego rodzaju działalności. Często jest to efekt przypadku, niekorzystnego otoczenia czy błędnych decyzji. 

Warto wiedzieć, że polskie prawo przewiduje, iż źródło problemu (umyślne lub nieumyślne działania przedsiębiorcy) nie ma znaczenia w kontekście pozytywnego rozpatrzenia lub odrzucenia wniosku o upadłość JDG. 

Jakie dokumenty są potrzebne w procesie upadłości JDG? 

Aby jednoosobowa działalność gospodarcza mogła ogłosić upadłość, konieczne jest zgromadzenie następujących dokumentów: 

 • potwierdzenia wykreślenia firmy z rejestru CEiDG — w przeciwnym razie likwidacja JDG będzie odbywała się na mniej korzystnych dla przedsiębiorcy, ogólnych zasadach; 
 • dokumentów potwierdzające stan niewypłacalności — wezwania do zapłaty, korespondencja z wierzycielami; 
 • wniosku do sądu o upadłość konsumencką JDG — należy w nim zawrzeć dane dotyczące dłużnika oraz wierzycieli, a także stosowne uzasadnienie; 
 • potwierdzenia opłaty za złożenie wniosku o upadłość — to warunek konieczny do tego, by sąd rozpoznał wniosek i się do niego przychylił lub go odrzucił. 

Wniosek o upadłość działalności wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym. Przed wizytą w placówce warto jednak sprawdzić kompletność dokumentów, ponieważ brak poszczególnych elementów wpłynie na nieważność bądź przedłużenie procedury.

upadłość JDG krok po kroku 

Upadłość przedsiębiorstwa przebiega w następujących krokach: 

 1. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości JDG wraz z niezbędnymi załącznikami. 
 2. Dokonanie opłaty we właściwym sądzie rejonowym. 
 3. Złożenie wniosku w sądzie. 
 4. Zbadanie przez sąd okoliczności danej sprawy i przeprowadzenie postępowania. 
 5. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku. 
 6. W przypadku przyjęcia: ogłoszenie upadłości firmy. 
 7. Postępowanie upadłościowe — przejęcie kontroli nad majątkiem upadłego. 
 8. Sprzedaż majątku dłużnika. 
 9. Decyzja sądu dotycząca planu spłaty i umorzenia części zadłużenia. 

Dzięki korzystnym zasadom upadłości firmy, jaką jest JDG, dłużnikowi przysługuje ochrona warunków mieszkaniowych. Zgodnie z nią, jeśli w skład masy upadłościowej wejdzie nieruchomość przeznaczona na cele mieszkaniowe, z kwoty jej sprzedaży upadający otrzyma środki, które umożliwią mu wynajem mieszkania przez 2 lata.

Skutki ogłoszenia upadłości JDG 

Upadłość firmy skutkuje przede wszystkim pozbawieniem upadłego całego majątku, w tym także nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz wykreśleniem firmy z listy CEiDG. W ramach postępowania syndyk może zająć znaczną część wynagrodzenia  przedsiębiorcy oraz zaliczyć do masy spadkowej majątek wspólny (czyli należący także do małżonka zadłużonej osoby). Skutkiem jest również umorzenie w części, a niekiedy nawet w całości długów oraz przywrócenie spokoju osobie zadłużonej.

Pomoc prawna przy upadłości JDG — dlaczego warto? 

Upadłość JDG to procedura, która jest skomplikowana i powoduje wiele stresu. W związku z tym w jej trakcie wiele osób decyduje się na wsparcie prawne. Pełnomocnik dłużnika zajmuje się m.in.: 

 • analizą indywidualnej sytuacji — sprawdza finanse firmy, poziom jej zadłużenia; 
 • doradztwem — analizuje możliwości w danej sytuacji. Przedstawia konsekwencje wynikające z podjęcia konkretnych działań; 
 • przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w procedurze upadłości JDG — gromadzi dokumenty, uzupełnia formalności; 
 • sporządzeniem wniosku o upadłość JDG wraz ze stosownym uzasadnieniem; 
 • ochroną interesów prawnych reprezentowanej strony w całej procedurze. 

Upadłość działalności to fizycznie i psychicznie trudna sytuacja dla każdego przedsiębiorcy. Wymaga jak najszybszego działania, aby zadłużenie nie rosło, a także zadbania o ochronę własnych interesów. W takiej sytuacji warto skorzystać ze wsparcia prawnego, aby wiedzieć, kiedy i jak należy postępować w związku z toczącymi się czynnościami. 

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje procedura ogłoszenia upadłości JDG?   

Sądowy wniosek o upadłość konsumencką kosztuje 30 złotych, a upadłość JDG 1000 zł plus zaliczka na koszty postępowania. Warto jednak pamiętać, że na ostateczną kwotę procedury składają się także wynagrodzenie syndyka, biorącego udział w postępowaniu oraz ewentualna pomoc doradcy, jeśli strona się na nią zdecyduje. 

Upadłość JDG na zasadach ogólnych czy konsumenckich — co się bardziej opłaca? 

Z punktu widzenia finansowego oraz praktycznego bardziej opłaca się ogłoszenie upadłości na zasadach konsumenckich. Pozwala zaoszczędzić czas, środki, a także sporo stresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *