Strona główna » Blog » Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

kancelaria upadłościowa w Gdańsku

Upadłość konsumencka to szansa na życie bez długów.  Wielu dłużników uważa, że wystarczy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aby uzyskać oddłużenie w Polsce. Nic bardziej mylnego. Wniosek rozpoczyna jedynie całą procedurę. Nasza kancelaria upadłościowa w Gdańsku, a także w wielu innych miastach.

kancelaria upadłościowa w Gdańsku, Warszawie –Podstawowe informacje we wniosku o upadłość:

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację.
NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.
Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika.Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.
Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.
Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania.
Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.
Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.
Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
Podpis czytelny dłużnika.
Numer telefonu i adres email dłużnika.
Wskazanie pełnomocnika dłużnika jeżeli występuję.
Datę składania wniosku.
Kancelaria upadłościowa w Gdańsku i w innych miastach.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką w 2024 r.?

To pytanie zadaje sobie wiele osób zainteresowanych procedurą umożliwiającą nowy start. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać określone informacje. Także dokumenty wymagane przez przepisy Prawa Upadłościowego. Tylko bowiem kompletny wniosek zostanie przyjęty i merytorycznie rozpoznany przez sąd upadłościowy (sąd rejonowy).

Zamieszczając we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej informacje, o którym mowa w artykule, powstanie wzorcowy wniosek. 

We wniosku o upadłość konsumencką należy oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany. Wskazujemy nazwę i rodzaj sądu, nazwę oraz numeru jego wydziału, a także miejscowości, w której znajduje się jego siedziba (kancelaria upadłościowa w Gdańsku)

kancelaria upadłościowa w Gdańsku, Ostróda – Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Rozpoznawanie roszczeń z tytułu upadłości konsumenckiej jest wyłączną właściwością sądów upadłościowych – Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Fora są ustalane według miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsce zamieszkania figurujące w dokumentach jest inne niż faktyczne miejsce zamieszkania o właściwości Sądu decyduje faktyczne miejsce zamieszkania. Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, sądem upadłościowym właściwym dla jego roszczenia jest sąd właściwy dla majątku dłużnika (np. nieruchomości). 

Skontaktuj się z nami bezpośrednio – kancelaria upadłościowa w Gdańsku pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

Nasza kancelaria upadłościowa w Gdańsku ma wiele sukcesów na swoim koncie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *